Wpływ social proof na decyzje zakupowe konsumentów

Społeczny dowód słuszności (social proof) to jedna z sześciu zasad wywierania wpływu wyodrębniona przez Roberto Cialdiniego. Dowody społeczne to zjawisko psychologiczne, w którym ludzie przyjmują, że działania innych osób są poprawne i zaczynamy te zachowania naśladować.