fbpx

Udostępnij ten post

Dobrze prosperujący magazyn to nieodłączna część biznesu e-commerce. Wybór odpowiedniego magazynu to niezwykle ważny aspekt, zwłaszcza gdy nasz asortyment stale się rozszerza i dotychczasowa przestrzeń magazynowa okazuje się zbyt mała i niedopasowana do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Podczas wyboru magazynu powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj produktów, które będą w nim przechowywane, ponieważ ich specyfika wpływa na decyzję o rodzaju magazynu. Niemniej jednak, niezależnie od rodzaju magazyn powinien spełniać pewne podstawowe funkcje. Poniżej przedstawimy funkcje magazynu oraz różne rodzaje magazynów. Zacznijmy od zdefiniowanie określenia „magazynowanie”. Co to właściwie jest?

Definicja magazynowania

Magazynowanie jest procesem, w którego skład wchodzi przyjmowanie oraz czasowe gromadzenie towarów oraz ich późniejsze składowanie w odpowiednich warunkach. Co więcej, ten proces również obejmuje kompletacje oraz konserwacje towarów, a następnie ich późniejsze wydanie odbiorcom. Głównym zadaniem magazynu jest zabezpieczenie i magazynowanie towarów przez długi okres czasu. W zależności od rodzaju magazynu odpowiednie warunki muszą być spełnione, aby produkty w nim składowane nie uległy uszkodzeniu czy też odkształceniu np ze względu na panującą w nim temperaturę. Istnieje wiele towarów, które wymagają specjalnych warunków przechowywania m.in. żywność i kosmetyki.

funkcje magazynu

 

Rodzaje magazynów

Jak wspominałam wcześniej, to rodzaj produktu wpływa na wybór magazynu, w którym będzie on w składowany. Niektóre materiały są wytrzymałe i odporne na trudne warunki atmosferyczne, więc magazyn, na który się zdecydujemy nie musi być ocieplany i zamknięty. Klasyfikacja magazynów jest dość rozbudowana, dlatego też postaramy się przedstawić ją jak najlepiej. Oto następujące rodzaje magazynów podzielone ze względu na konstrukcje:

a) magazyny otwarte

Magazyn otwarty to nic innego jak ogrodzony plac, na którym mogą być składowane produkty, które są odporne na działania warunków atmosferycznych (np. materiały budowlane lub kontenery transportowe).

b) magazyny półotwarte

To wiaty, które mogą posiadać nie więcej niż trzy ściany. Przechowywane ładunki w magazynach półotwartych wymagają stałego dopływu powietrza, ale są wrażliwe na pewne warunki atmosferyczne np. deszcz (wyroby ceramiczne).

c) magazyny zamknięte

To zabudowane hale, które przechowują towary różnego rodzaju nieodporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne i wymagające zachowanie określonych minimalnych temperatur i wilgotności.

d) magazyny specjalne

Jak sama nazwa wskazuje, tego rodzaju magazyn przechowuje towary, w których zapewnienie odpowiednich warunków jest kluczowe np. utrzymanie określonej temperatury. Składowane ładunki muszą być przechowywane w magazynie specjalnym, ponieważ są wysoce wrażliwe na np. niewłaściwą wilgotność powietrza lub zbyt niską lub wysoką temperaturę (np. owoce).

Podział magazynów ze względu na system składowania towarów

W przypadku tej klasyfikacji, na rodzaj magazynu wpływ ma głównie jego budowa oraz zamontowane wewnątrz regały i innego typu konstrukcje odpowiadające za przechowywanie ładunków. Na tej podstawie wyróżnia się:

magazyn wysokiego składowania

a) magazyny niskiego składowania

W magazynach niskiego składowania przechowuje się materiały na wysokości do 4,2 m

b) magazyny średniego składowania

To obiekty budowlane, w których przechowuje się materiały na wysokości od 4,2 do 7,2

c) magazyny wysokiego składowania

To magazyny, w których przechowuje się materiały na wysokości przekraczającej 7,2 metra

Rodzaje magazynów ze względu na funkcje:

Mimo,że główny cel magazynów jest jeden – składowanie, mogą one pełnić różne funkcje. Ze względu na przeznaczenie możemy podzielić magazyny na:

a) magazyny zakładowe (magazyny produkcyjne)

Dotyczy magazynów zaopatrzenia, wyrobów gotowych lub półfabrykatów, które obsługują korzystające z nich fabryki.

b) magazyny dostawcze

Następuje w nich gromadzenie, kompletacja oraz wydawanie towarów w określonej kolejności

c) magazyny kontenerowe

przewoźnik magazynuje, dostarcza i odbiera kontenery operatorom oraz nadawcom

d) magazyny celne

towary są w nich magazynowane do czasu zwolnienia przez służbę celną

e) magazyny konsygnacyjne

są to magazyny znajdujące się pod opieką służb celnych. Często korzystają z nich firmy importujące towary spoza UE. Materiały w nich składowane należą do dostawcy do momentu wydania ich z magazynu

f) magazyny rozdzielcze

w których gromadzi się towary od różnych producentów, a następnie kompletuje asortyment dla handlu detalicznego

g) magazyny przeładunkowe

znajdują się w portach, stacjach węzłowych i stanowią miejsce przechowywania towarów przeznaczonych do przeładowania z jednego środka transportu na drugi.

h) magazyny dystrybucyjne

W przeciwieństwie do magazynów dostawczych, w magazynach dystrybucyjnych składuje się towary różnych firm, gdzie następnie są kompletowane w celu sprzedaży detalicznej.

magazyn kontenerowy

Jakie są funkcje magazynu oraz zadania?

Przede wszystkim, przestrzeń magazynowa musi zostać odpowiednio przygotowana na długo przed zgromadzeniem w niej towaru. Dlaczego to takie ważne? Zaplanowanie całego procesu przechowywania, ułożenie regałów magazynowych oraz wyodrębnienie miejsca do pakowania pozwala utrzymać porządek i usprawnić funkcjonowanie pracy magazynu. Niezależnie od charakteru składowanych ładunków, każdy magazyn powinien wykonywać następujące zadania:

a) przyjmowanie towaru: to tak naprawdę pierwszy etap, który polega na weryfikacji dokumentacji, a następnie rozładowaniu dostarczonych produktów przy użyciu odpowiedniego sprzętu tj. paleciak lub wózek widłowy. Proces ten wymaga również sprawdzenia stanu faktycznego towaru oraz późniejsze jego posortowanie według zasad funkcjonowania magazynu. Kolejnym etapem jest odłożenie towaru do składowania w odpowiednie miejsce.

b) przechowywanie: to najbardziej podstawowe i oczywiste zadanie magazynu, które polega nie tylko na gromadzeniu danych produktów, ale również ich odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz zagwarantowanie odpowiednich warunków pod względem temperatury i wilgotności.

c) kompletowanie zamówień: w magazynach odbywa się również kompletowanie zamówień dla klientów robiących zakupy w e sklepach. W przypadku wysyłek do klientów detalicznych, proces konfekcjonowania jest niezwykle istotny (począwszy od rodzaju opakowań aż po materiały promocyjne), ponieważ wpływa na zadowolenie klienta. W związku z tym, przestrzeń magazynowa musi być odpowiednio przygotowana do składowania produktów, np. poprzez nadawanie lokalizacji i kodów, które ułatwią proces kompletacji i pakowania, a zarazem pomogą uniknąć niepotrzebnych pomyłek.

d) wydawanie towaru: to końcowy etap, w którym towary zostają przygotowane do opuszczenia magazynu. Produkty zostają wydane, w formie, której zostały przygotowane podczas kompletacji lub w takiej samej formie, w której zostały przyjęte na magazyn (np. cała paleta).

Podsumowanie

Magazynowanie jest procesem złożonym, który nie tylko obejmuje przechowywanie towarów, ale również wiele innych zadań, które powinny być skrupulatnie zaplanowane, aby magazyn funkcjonował w jak najlepszy sposób. Istnieje wiele rodzajów magazynów, które dzielą się ze względu na szereg czynników, ale każdy z nich pełni te same podstawowe funkcje. Jeśli czujesz, że obsługa logistyczna Twojego sklepu Cię przerasta albo nie chcesz tracić na nią swojego czasu, zastanów się nad współpracą z firmą zewnętrzną taką jak Mindpack! Magazynowanie oraz obsługa wysyłek to nasz konik, więc zapraszamy do kontaktu!

 

zdjęcia source: https://www.canva.com/

Od bezstresowej logistyki już tylko dwa kliknięcia!

Sprawdź na przykładzie swojej firmy czy usługa fulfillment jest dla Ciebie oraz ile może zaoszczędzić Twoja firma.

Skontaktuj się z nami i weź udział w bezpłatnej konsultacji.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Zobacz inne wpisy

Chcesz poznać naszą ofertę? Skontaktuj się z nami!